Unge eller store børn med koncentrationsbesvær eller mis-trivsel

At være ung, se godt ud, være dygtig i skolen/gymnasiet, have venner og en sød kæreste er stor udfordring for unge. Hvordan kan man være perfekt på alle områder?

Unge i senskolealderen, gymnasiet eller teknisk skole står midt i store udfordringer, som det kan knibe for dem at håndtere. Hverdagen fyldt med krav om at følge med i timerne, at være godt forberedt samtidig med at det at være vellidt og respekteret blandt klassekammerater, forældre, lærere og specielt potentielle kærester. Mange føler sig under pres på flere fronter og har svært ved at sortere i alle de forventninger der er til dem og de mange muligheder som man har som ung. Det kan være meget udmattende.

Reklameverdenen har rigtig godt fat i de unge og får dem til at tro, at det er nødvendigt at have alskens mærkevaretøj og ting, som kan købes for penge og tilsyneladende giver status. De vil gerne samtidig være selvstændige og påtager sig fritidsarbejde for at supplere lommepengene eller SU-en. Også dette stiller store krav.

Selvom den unge omgås mange mennesker i hverdagen, føler de sig ofte alene eller ensomme, når livet går dem imod. Det er jo nemt at tale om succeser, men ingen undgår jo nederlag, og hvem går man så til? (En undersøgelse på SDU viser at ca 20 % af de universitetsstuderende ofte eller af og til føler sig ensomme).

 

Bent tilbyder:

Massage mod uroen i såvel sindet som kroppen. Behandlingen kan kombineres med samtale.

(NB: Unge under 18 år skal være ledsaget af en voksen)

Når man modtager massage, frigiver kroppen nogle ”lykkehormoner”, cerotonin og oxcytocin. Cerotonin giver en følelse af udbredt fred i både krop og sind. Følelsen kender du bl.a. fra situationer, hvor du har klaret en vanskelig opgave og nu sidder tilbage med en god følelse af tilfredshed og ro. Oxcytocin giver en følelse af tryghed/tillid til det menneske, som masserer en. Man åbner sig og fortæller om ting, man er optaget af. Denne oplevelse kender du sikkert fra dine besøg hos frisøren. Her opdager du, at du fortæller mere end du selv ellers gør; og du undrer dig sikkert over at høre, hvad andre fortæller frisøren, mens du venter.

Massagen giver forenklet sagt både fred og tillid og åbner for at få sat ord på det, som plager.  Det kan efter flere behandlinger give en ny ro, som åbner for bedre indlæring og bedre social adfærd.

Vellykkede forsøg viser følgende:

På Lyshøjskolen i Kolding har man ved en målrettet indsats med massage i klassens timer reduceret mobningen markant. Lærdommen heraf er, at man ikke mobber et menneske, som man har masseret med, muligvis fordi oxcytocinen har skabt et nærmere forhold med mere tillid og respekt.

På universitetet i Miami, USA, har forskere testet massagens indvirkning på gymnasieelevers evne til at løse en matematikprøve. To klasser, som normalt havde samme gennemsnit, blev udsat for testen. Den ene klasse skulle inden massagen udføre strækøvelser, mens den anden modtog massage. Umiddelbart herefter skulle gymnasieeleverne løse samme matematikprøve. Holdet, som havde modtaget massage, fik denne gang et signifikant bedre gennemsnitsresultat end parallelholdet, som havde gennemført strækøvelser.

Kilder til kærlighedens brønd
Bogen med Lis og Bent Warming-Rasmussens tanker og indfaldsvikler

Massage
Artikel fra Tidsskrift for lægeeksamineret massør i Danmark

Succes med massage
Artikel fra Magasinet Finans, om Nykredits succes med at anvende massage

Massage og coaching giver bedre salg
Endnu en artikel om Nykredits succes