Idrætsskader og /eller ønsker om bedre sportsresultater

Idrætsskader opstår ofte under udførelse af sport. Grunden hertil er ofte  overbelastning gennem for meget eller forkert træning – sportsmanden/kvinden er ofte meget ambitiøs og derfor utålmodig med musklernes, senernes og ledbåndenes tilpasningsperiode.  Skaderne såsom f.eks ”løberknæ” kan være overbelastningsskader eller følge af forkert anvendelse af sportsfodtøj eller forkerte løbesko.  Ofte er der tillige tale for kort tid til restitution.

Steffan tilbyder:

En gennemgang af træningsvanerne m.m. med sportsudøveren for at korrigere uhensigtsmæssig træning og derigennem forebygge sportsskader.

Massage og træningsøvelser til bedring af sportsskaden.

Løbende forebyggende massage, som effektuerer restitutionen.

Kilder til kærlighedens brønd
Bogen med Lis og Bent Warming-Rasmussens tanker og indfaldsvikler

Massage
Artikel fra Tidsskrift for lægeeksamineret massør i Danmark

Succes med massage
Artikel fra Magasinet Finans, om Nykredits succes med at anvende massage

Massage og coaching giver bedre salg
Endnu en artikel om Nykredits succes